Rekultywacja środowiska

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. od ponad 15 lat realizuje usługi w zakresie rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami chemicznymi. Ich rezultatem są:

  • tysiące metrów sześciennych sczerpanego produktu naftowego z powierzchni wód gruntowych,
  • tysiące ton unieszkodliwionego gruntu, 
  • miliony metrów sześciennych oczyszczonej wody, 
  • miliony metrów sześciennych oczyszczonego powietrza.

Spółka realizuje prace rekultywacyjne przy użyciu kilku metod, które mogą być stosowane łącznie lub selektywnie w zależności od:

  • rodzaju i zasięgu zanieczyszczenia, 
  • indywidualnych możliwości technicznych, jakie mogą być zastosowane na danym obszarze, 
  • preferencji i wymagań Klienta, 
  • innych czynników, mających bezpośredni lub pośredni wpływ.

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. dokonuje doboru optymalnej technologii remediacji pod względem techniczno- ekonomicznym w indywidualnym dostosowaniu do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i istniejącego zanieczyszczenia.

Rozwiązania te w zakresie skuteczności działania zostały sprawdzone w praktyce na wielu obiektach:

  • cywilnych - zakłady petrochemiczne, zakłady transportu, bazy magazynowe i stacje paliw, 
  • wojskowych - byłe bazy wojsk radzieckich, czynne lotniska i bazy Wojska Polskiego.

Remediacja środowiska gruntowo-wodnego wykonywana jest z zastosowaniem: